Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztató

 

Hatályba lépés napja: 2018. május 25.

I. Bevezető rendelkezések

 

Az Unihealth Kft. (székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 2-6.; cégjegyzékszám: 01-09-302066; a továbbiakban „UNIPATIKA”) kiemelten fontosnak tartja az Ön személyes adatainak biztonságát.

 

Jelen dokumentumban kerül bemutatásra az, hogy az UNIPATIKA miképpen gyűjti, használja fel, osztja meg és tárolja az Ön személyes adatait.

Ez az Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztató az www.UNIPATIKA.hu weboldalára, illetve az UNIPATIKA közösségi média-weboldalaira vonatkozik. Jelen Tájékoztató hatálya az adatkezelőre - beleértve annak valamennyi alkalmazottját -, a tevékenysége során megszerzett, kezelt adatokra terjed ki.

Az UNIPATIKA a weboldalat nem úgy alakította ki, hogy azokat 16 évnél fiatalabb gyermekek használják. 16 évnél fiatalabb gyermekektől az interneten keresztül szándéka szerint nem kér adatokat, és nem folytat rájuk irányuló marketing-tevékenységet.

 

A jelen Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztatót az UNIPATIKA rendszeres időközönként módosítja. A Vevőket erről – a weboldalon keresztül tájékoztatja. Amennyiben az UNIPATIKA módosítja a Tájékoztatót, a jelen oldal tetején olvasható „Hatályba lépés napja” információ frissítésre kerül. 

 

II. Milyen adatokat érint ez az Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztató?

 

A jelen Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztató azt írja le, hogy az UNIPATIKA miképpen gyűjti, használja fel, osztja meg és tárolja az Önről online csatornákon keresztül kapott adatokat.

 

Az UNIPATIKA abban az esetben gyűjt Online adatokat, ha Ön:

 

 • Meglátogatja vagy használja az UNIPATIKA weboldalát;
 • Az UNIPATIKA hirdetéseit vagy más online tartalmát megtekinti, vagy azokra rákattint;
 • Az UNIPATIKÁVAL e-mail elérhetőségein, közösségi média-weboldalain vagy egyéb weboldalakon keresztül kapcsolatba lép.

 

III. Milyen információkat gyűjt be online, és hogyan végzi az adatgyűjtést?

 

A gyűjtött adatok jellege függ az Ön által használt terméktől vagy szolgáltatástól. 
Olykor Ön közvetlenül az UNIPATIKA (vagy szolgáltatóink) részére ad át információkat. Például előfordulhat, hogy Ön megadja a nevét, e-mail- és postacímét, telefonszámát, amikor: 

 

 • kitölt egy online űrlapot vagy kérdőívet, pl. amikor az UNIPATIKA gyógyszerészét kérdezi;
 • valamely nyereményjátékra jelentkezik, vagy valamely marketingajánlatra regisztrál;
 • hírlevélre regisztrál;
 • a vásárlás céljából az UNIPATIKA weboldalon regisztrál;
 • weboldalon keresztül vásárol;
 • közösségi média felületeinken hozzászólást helyez el;
 • e-mail üzenetben kapcsolatba lép az UNIPATIKA dolgozóival.

 

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Az UNIPATIKA által használt statisztikai eszköz a GoogleAnalytics. A GoogleAnalytics adatkezelési irányelvei megismerhetőek a (http://www.google.com/analytics) weboldalon.

 

A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezni a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban (Beállítások menüpont). Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a webáruházat kiszolgáló szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A cookie-ban tárolt adatok: kosár tartalma. A cookie-ban tárolt adatok 24 óráig illetve a felhasználó által a saját böngészőjében történő törlésig került tárolásra.

 

IV. Hogyan használja az UNIPATIKA az Öntől begyűjtött információt?

 

Az UNIPATIKA az adatokat olyan helyzetekben használja, amelyekben (i) ez valamely szerződés teljesítéséhez, vagy egy jogszabályi kötelezettségnek való megfeleléshez szükséges; (ii) jogos érdekei érvényesítéséhez szükséges, pl. követelései jogosságának igazolására, a követelése érvényre juttatására vagy védelme érdekében, csalás megelőzése és/vagy termékeink és szolgáltatásaink bővítése érdekében, belső adminisztratív célokból, valamint (iii) olyan esetekben, amikor az UNIPATIKA a felhasználótól arra jóváhagyást kapott (pl. marketingcélokra).

 

Konkrétabban, az Ön adatait az UNIPATIKA alábbi célokra használja fel: 

 

 • termékek és szolgáltatások nyújtásához, például:

 

 • hogy felismerje Önt, amikor ismételten a weboldalra látogat vagy ott elérhető termékek közül vásárol;
 • tranzakciók végrehajtása érdekében;
 • hogy tájékoztatni tudja Önt az új szolgáltatási elemekről és előnyökről;
 • hogy az Ön, az UNIPATIKA weboldalon vagy külső weboldalakon (pl. közösségi média) keresztül feltett kérdéseire válaszoljon, kéréseire reagáljon;
 • weboldalai javítása, illetve könnyebb használhatósága biztosítása érdekében;

 

 • az UNIPATIKA által kínált termékek és szolgáltatások reklámozása és piaci terjesztése érdekében, ideértve az alábbiakat:

 

 • az ön érdeklődéséhez igazított tartalmak megjelenítése, pl. célzott hirdetések mutatása;
 • reklámok, hirdetések és ajánlatok küldése vagy nyújtása az Ön számára;
 • arra vonatkozó elemzés készítése, hogy a reklámok, hirdetések és ajánlatok eredményesek-e;
 • annak megállapítása, hogy Önt esetlegesen érdekelhetik-e új termékek vagy szolgáltatások;

 

 • felmérés és elemzés készítése, többek közt az alábbi célokból:

 

 • hogy az UNIPATIKA jobban megértse vevőit, valamint weboldalainak felhasználóit;
 • hogy lehetővé tegye az Ön számára, hogy az UNIPATIKA termékeiről és szolgáltatásairól értékelés útján visszajelzést küldhessen;
 • hogy adatelemzéseket, statisztikai célú kutatásokat végezhessen;
 • hogy termékeit és szolgáltatásait felülvizsgálhassa és módosíthassa.

 

 • a törvény által előírt vagy lehetővé tett esetekben:

 

 • adófizetési és bevallási, számviteli jogi célokból;
 • jog- és igényérvényesítés céljából;
 • panaszkezelés céljából, stb.

 

V. Hogyan osztja meg az UNIPATIKA az információt?

 

Az Ön személyes adatait az UNIPATIKA az Ön jóváhagyásával, vagy a törvény által előírt vagy lehetővé tett esetekben osztja meg másokkal. Adatmegosztás lehetséges például:

 

 • vállalkozáscsoporton belül belső adminisztratív célból;
 • az UNIPATIKA részére szolgáltatásokat (pl. célzott hirdetések) nyújtó, és a működését elősegítő (pl. tárhely szolgáltatók) szolgáltatókkal;
 • üzleti partnerekkel annak érdekében, hogy velük együttműködésben vagy egymástól függetlenül termékeket és szolgáltatásokat kínálhasson, fejleszthessen és szabhasson adott igényekre (azonban nem osztja meg ezekkel a partnerekkel az Ön kapcsolattartási információit azért, hogy ők a saját termékeiket és szolgáltatásaikat az Ön számára az UNIPATIKÁTÓL függetlenül reklámozhassák, hacsak Ön kifejezetten hozzá nem járul ahhoz, hogy így tegyenek);
 • egyes specifikus termékek vagy szolgáltatások esetén, amennyiben Ön azt jóváhagyta (pl. online bankkártyás fizetés választása esetén).

 

VI. Hogyan tárolja és őrzi az Ön adatait?

Az UNIPATIKA az Ön személyes adatai védelme érdekében szervezeti, adminisztratív, műszaki és fizikai jellegű biztonsági intézkedéseket alkalmaz. Ilyen óvintézkedések a számítástechnikai védelmi megoldások, valamint a biztonságos fájlkezelés és a létesítménybiztonság. Szolgáltatóitól, üzleti partnereitől megköveteli, hogy a személyes adatokat biztonságos módon kezeljék, és azokat kizárólag az általa meghatározott célokra használják.

 

Az UNIPATIKA csak annyi ideig tárolja az Ön személyes adatait, ameddig arra a termékek és szolgáltatások nyújtása érdekében szükség van, kivéve, ha azt valamely törvény, jogszabály másképpen nem rendeli. Pl. az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszak végéig.

 

 

Amint az Ön személyes adataira az UNIPATIKÁNAK üzleti vagy jogi okból, illetve jogszabályi előírásoknak való megfelelés miatt már nincs szüksége, az UNIPATIKA minden elvárható lépést megtesz annak érdekében, hogy az adatokat biztonságos módon megsemmisítse, vagy végleg alkalmatlanná tegye személyes azonosításra. Amennyiben többet szeretne megtudni az UNIPATIKA személyes adatokat érintő adatmegőrzési idejéről, lépjen az UNIPATIKÁVAL kapcsolatba.

 

VII. Milyen jogokkal rendelkezik Ön?

 

Az adatvédelmi jogszabályok szerint Önt a következő jogok illetik meg az UNIPATIKA által kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokkal összefüggésben:

 

 • a.

jogosult arra, hogy kérje az Önnel kapcsolatban kezelt személyes adatokhoz való hozzáférést, hogy tanulmányozza azokat, vagy azokról másolatot kapjon;

 

 • b.

jogosult arra, hogy a személyes adatok helyesbítését kérje, vagy ha az adatok helyessége vitás, az adatokat egy olyan tartalmú nyilatkozattal egészítse ki, amely szerint az adatok helyességét Ön vitatja;

 

 • c.

jogosult arra, hogy a személyes adatok törlését kérje, különösen, ha az adatok további kezelésére már nincs szükség;

 

 • d.

jogosult arra, hogy tiltakozzon a személyes adatok kezelése ellen, különösen, ha úgy érzi, hogy a személyes adatok további kezeléséhez már nem fűződik kellőképpen fontos jogos érdeke az UNIPATIKÁNAK;

 

 • e.

jogosult arra, hogy a személyes adatok további kezelésének korlátozását kérje, például, ha a személyes adatok helyessége vitás, és szeretné, ha az adatok nem kerülnének felhasználásra, amíg azok helyessége be nem igazolódik;

 

 • f.

jogosult arra, hogy kérje az Önre vonatkozó meghatározott személyes adatok géppel olvasható formátumban történő rendelkezésre bocsátását az Ön vagy az Ön által megjelölt harmadik személy részére az ismételt felhasználás érdekében.

 

Fontos, hogy a fent felsorolt egyes jogok csak meghatározott feltételek esetén gyakorolhatók. Amennyiben az UNIPATIKA nem tud eleget tenni az irányadó adatvédelmi jogszabályok alapján Önt megillető jogok gyakorlására vonatkozó kérésének, írásban tájékoztatjuk Önt ennek okáról.

 

VIII. Milyen választási lehetőségekkel rendelkezik Ön?


Ön bizonyos választási lehetőségekkel élhet azzal kapcsolatban, hogy az UNIPATIKA miképpen kezelheti az Ön adatait, hogyan fejthet ki marketingtevékenységet Ön felé, és miképpen kezelheti a Cookie-kat és hasonló technológiákat.

 

Ön megválaszthatja, hogyan kíván marketingkommunikációs (pl. közvetlen üzletszerzési célú) anyagokat kapni – postán, e-mailben, SMS-ben vagy telefonhívás útján. Amennyiben úgy dönt, hogy nem szeretne az UNIPATIKÁTÓL marketingkommunikációs anyagokat kapni, az UNIPATIKA tiszteletben tartja az Ön döntését. Amennyiben úgy dönt, hogy nem szeretne marketingkommunikációs anyagokat kapni, az hatással lehet az Ön által választott termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos ajánlatokra is. Az UNIPATIKA ez esetben is kommunikációs kapcsolatban marad Önnel, az Ön kiszolgálása, kéréseinek teljesítése, illetve olyan promóciós vagy egyéb programok végrehajtása céljából, amelyekre Ön résztvevőként jelentkezett.


Amennyiben a kapott marketingkommunikáció (pl. a közvetlen üzletszerzési célú anyagok) kezelésével kapcsolatban további információra van szüksége, vagy erre vonatkozó beállításokat kívánja módosítani, kérjük lépjen kapcsolatba az UNIPATIKÁVAL .

 

IX. Kérdése van az Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztatóval kapcsolatban, vagy panaszt kíván tenni?

 

Amennyiben további információra van szüksége az UNIPATIKA adatkezelési vagy adatvédelmi gyakorlatára vonatkozóan, illetve amennyiben panasszal kíván élni, kérjük, lépjen kapcsolatba az UNIPATIKÁVAL, mint adatkezelővel a következő elérhetőségek egyikén:

 

Unihealth Kft.

Cím: 1024 Budapest, Lövőház utca 2-6.

Telefon: +36 1 345 8389

E-mail: ugyfelszolgalat@unipatika.hu

 

Ha nem elégedett azzal, ahogy a panasza elintézésre került, az adatvédelmi hatósághoz és végső soron a bírósághoz is fordulhat.

 

A magyar adatvédelmi (felügyeleti) hatóság elérhetősége:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Tel: +36-1-3911400

Fax: +36-1-3911410

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

www.naih.hu

 

X. Fogalommeghatározások

 

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

 


rólunk

rólunk
akciók
újdonságok
aktuális
top 10
magazin
gyógyszerész válaszol
a weboldal használata

ÁSZF
jogi nyilatkozat
adatvédelmi szabályzat
szállítási feltételek
fizetési feltételek
vásároljon nálunk

patikák

Év honlapja 2017
ügyfélszolgálat


telefon: +36 20 40 80 000
hétfő - péntek 9-17:30-ig
e-mail: webshop kukac unipatika.hu
kapcsolat

facebook instragram linkedin

feliratkozás hírlevélrewebpatika
Webshopunkon az alábbi bankkártyákkal fizethet:
bankkártya
Tájékoztató a bankkártyás fizetéssel kapcsolatban.
Minden jog fenntartva!
© 2018 Unipharma Gyógyszerkereskedelmi Kft.