Kategóriák
Kívánságlista
Kosár

Hűségkártya Szerződési Feltételek

Az Unipatika hűségprogramban való részvétel és az Unipatika Hűségkártya igénylése és felhasználása ingyenes.

A hűségprogramban minden 14. (tizennegyedik) életévét betöltött, természetes személy vehet részt, feltéve, hogy cselekvőképessége az ügylet megkötésére vonatkozóan nem korlátozott! A 14. (tizennegyedik) életévét betöltött, de 18. (tizennyolcadik) életévét be nem töltött személyek esetében az igényléshez törvényes képviselőjük hozzájárulása nincs szükség (a Ptk. 2:12. § (2) bek. d) alpontja alapján).
A kártyaigénylő lapokat minden igénylő csak a saját személyes adataival (név, e-mail cím) jogosult és köteles kitölteni, mely adatok valóságáért a kártyaigénylő lap aláírásával (beleértve az online regisztráció során az elektronikusan kitöltött kártyaigénylő lap elektronikus beküldését is) (a továbbiakban együttesen: kártyaigénylő lap aláírása) vállal felelősséget az igénylő. További adatok (lakcím, születési év/hó/nap) megadása önkéntes alapon történik a hírlevélre történő feliratkozás érdekében. A megadott adatok valóságtartalmáért az Unipharma Kft. nem vállal felelősséget. A kártyaigénylés mellett a hírlevélre történő feliratkozás nem kötelező.

  • Az Unipatika Hűségkártya a kártya számát tartalmazza. Az Unipatika Hűségkártya nem fizetőeszköz, kizárólag a következő jogokat, kedvezményeket biztosítja:
  • Az Unipatika Hűségkártya minden Unipatika Gyógyszertárban (Mammut, Westend, Corvin Plaza, Tesco-Budaörs) és az unipatika.hu webshopon érvényes.
  • A Hűségkártya tulajdonosa 3% azonnali árkedvezményre jogosult az alábbi termékkörök kivételével.
  • A kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a hatályos jogszabályok alapján az Unipatika Hűségkártya NEM JOGOSÍTHATJA fel árkedvezmény igénybevételére a következő termékek esetében: társadalombiztosítási támogatásban részesülő gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök. Az akciós termékekre a kártya az akción felül további kedvezményt NEM biztosít!
  • A kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a Gyógyszertárak és a webshop árai és akciói eltérhetnek egymástól!
  • Az Unipatika Hűségkártya nem jár semmiféle vásárlási kötelezettséggel vagy vásárlási megkötéssel.
  • Az Unipatika Hűségkártya az Unipharma Kft. tulajdonát képezi, és annak érvényessége a kiállítástól számítottan visszavonásig, visszaadásig illetve elvesztéséig érvényes.
  • Az Unipatika Hűségkártya adott törzsvásárló személyére regisztrált és át nem ruházható, másik személyre a regisztráció nem módosítható.
  • Az Unipharma Kft. az esetleges illetéktelen kártyahasználatért való felelősséget kizárja.
  • Az Unipharma Kft. az Unipatika hűségprogrammal kapcsolatos a törzsvásárlónak személyesen címzett minden küldeményt mindenkor a törzsvásárló utolsó ismert címére/elektronikus levélcímére küld meg postai, ill. elektronikus úton. Az adatváltozások bejelentésének elmulasztásából eredő esetleges károkért az Unipharma Kft. felelősséget nem vállal.

A Unipatika Hűségkártya elvesztése vagy ellopása esetén a törzsvásárlónak az esetet az Unipharma Kft. felé be kell jelentenie. Ebben az esetben egy új Unipatika Hűségkártya kerül a törzsvásárló részére kiállításra és aktiválásra. Az új kártya kiállításáig és aktiválásig a törzsvásárló a kedvezmények érvényesítésére nem jogosult.

A törzsvásárló bármikor indokolás nélkül, írásban, azonnali hatállyal kiléphet a törzsvásárlói hűségprogramból. Ehhez elegendő, ha írásban tudatja ezt a kívánságát az Unipharma Kft-vel, és visszaszolgáltatja törzsvásárlói hűség kártyáját. Amennyiben a kártyaigénylő az igényléssel egyidejűleg vagy ezt követően az Unipatika hírlevélre is feliratkozik, a hírlevélről bármikor leiratkozhat az e-mail alján található „leiratkozás” gombra kattintva. A hírlevélről történő leiratkozás az Unipatika Hűségkártya érvényességét nem érinti.

 

Az Unipharma Kft. jogosult a https://unipatika.hu/ honlapon, illetve a Gyógyszertárakban kifüggesztett hirdetmény útján bármikor egyoldalúan jelen ÁSZF-et módosítani, az Unipatika hűségprogramot felfüggeszteni vagy megszüntetni, illetve a hűségkártyákat visszavonni. A hirdetmények a honlapon, illetve az gyógyszertárakban való közzétételt követő 14. naptári napon valamennyi törzsvásárlóra nézve a törzsvásárlók bármilyen további hozzájárulása nélkül is kötelező érvénnyel és hatállyal rendelkeznek, az abban foglaltak a törzsvásárlók bármilyen további hozzájárulása nélkül is a jelen ÁSZF-et módosítják, kivéve azon törzsvásárlók vonatkozásában, akik a hirdetmény közzétételétől számított 14 naptári napon belül bejelentik a törzsvásárlói hűségprogramból való kilépésüket.

 

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre Magyarország mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályai az irányadók.
Az UNIPATIKA hűségprogrammal kapcsolatos személyes adatok kezelésének szabályait a „Unipatika Hűségkártya Adatvédelmi Tájékoztató” elnevezésű dokumentum tartalmazza.

UNIPHARMA KFT.

Kategóriák
Kívánságlista
Belépés
Kosár