AZ UNIPATIKA HŰSÉGKÁRTYA HASZNÁLATÁNAK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI
(Hatályos: 2019. március 1. napjától)

A Unipatika hűségprogramhoz való csatlakozás feltétele:
a https://unipatika.hu/ internetes címen elérhető webshop (“Webshop”) következő oldalán https://unipatika.hu/husegkartya-felhasznalasi-feltetelek található elektronikus kártyaigénylőlap; kitöltése és a kitöltött adatoknak a honlapon keresztül az „elküld” ikonra történő klikkeléssel történő elektronikus beküldése (a továbbiakban: online regisztráció); vagy
a papíralapú kártyaigénylő lap kitöltése, aláírása és bármelyik https://unipatika.hu/ honlapon felsorolt Unipatika gyógyszertárban (a továbbiakban: Gyógyszertár) történő leadása.
Az online regisztrációval illetve a papíralapú kártyaigénylő lap aláírásával és annak leadásával a jelen általános szerződési feltételeknek megfelelően szerződés jön létre az Unipharma Kft. (1024 Budapest, Lövőház utca 2-6.) és a kártyaigénylő lapon feltüntetett személy között, amennyiben azt a kártyaigénylő lapon feltüntetett személy aláírja. Az online regisztráció során az elektronikus kártyaigénylő lap kitöltése és a kitöltött adatoknak a honlapon keresztül az „elküld” ikonra történő klikkeléssel történő elektronikus beküldése a kártyaigénylő lap aláírásának minősül.


DÍJ
Az Unipatika hűségprogramban való részvétel és az Unipatika Hűségkártya igénylése és felhasználása ingyenes.


AZ UNIPATIKA HŰSÉGKÁRTYA IGÉNYLŐJE
A hűségprogramban minden 14. (tizennegyedik) életévét betöltött, természetes személy vehet részt, feltéve, hogy cselekvőképessége az ügylet megkötésére vonatkozóan nem korlátozott! A 14. (tizennegyedik) életévét betöltött, de 18. (tizennyolcadik) életévét be nem töltött személyek esetében az igényléshez törvényes képviselőjük hozzájárulása nincs szükség (a Ptk. 2:12. § (2) bek. d) alpontja alapján).
A kártyaigénylő lapokat minden igénylő csak a saját személyes adataival (név, e-mail cím) jogosult és köteles kitölteni, mely adatok valóságáért a kártyaigénylő lap aláírásával (beleértve az online regisztráció során az elektronikusan kitöltött kártyaigénylő lap elektronikus beküldését is) (a továbbiakban együttesen: kártyaigénylő lap aláírása) vállal felelősséget az igénylő. További adatok (lakcím, születési év/hó/nap) megadása önkéntes alapon történik a hírlevélre történő feliratkozás érdekében. A megadott adatok valóságtartalmáért az Unipharma Kft. nem vállal felelősséget. A kártyaigénylés mellett a hírlevélre történő feliratkozás nem kötelező.


A UNIPATIKA HŰSÉGKÁRTYA IGÉNYLÉSE ÉS AKTIVÁLÁSA
A papíralapú kártyaigénylő lapok kitöltése, aláírása és leadása esetén az Unipatika Hűségkártya igénylőhöz mellékelt plasztik kártyát, az aláírt papíralapú kártyaigénylő lapnak a Gyógyszertárban történő leadásakor a gyógyszertár alkalmazottja a kártyaigénylő lapon megadott adat mezők kitöltésének ellenőrzését követően a kártyaigénylő lapról leválasztja és a kártyát aktiválja, majd aktiválást követően átadja a kártyaigénylő lapon feltüntetett törzsvásárló részére. A kártya aktiválását követően a kedvezmények azonnal igénybe vehetők.
Online regisztráció esetén, a regisztrációt követően a Hűségkártya által biztosított kedvezmények azonnal igénybe vehetők. Online regisztráció esetén a plasztik kártya az igénylő részére az első online vásárlás során rendelt termék(ek) házhozszállításával, ill. – amennyiben a rendelés átvétele a Gyógyszertárban személyesen történik – a rendelt termék(ek) személyes átadásával egyidőben kerül átadásra. Online regisztráció esetén online vásárlás hiányában 5 (öt munkanapon belül) belül kerülnek a plasztik törzsvásárlói hűségkártyák kiállításra és a törzsvásárlók részére megküldésre.
Az Unipatika Hűségkártya tulajdonosoknak folyamatos, egyedi akciókat biztosítunk, melyről hozzájárulása esetén rendszeresen tájékoztatjuk.


AZ UNIPATIKA HŰSÉGKÁRTYA
Az Unipatika Hűségkártya a kártya számát tartalmazza. Az Unipatika Hűségkártya nem fizetőeszköz, kizárólag a következő jogokat, kedvezményeket biztosítja:
Az Unipatika Hűségkártya minden Unipatika Gyógyszertárban (Mammut, Westend, Corvin Plaza, Tesco-Budaörs) és az unipatika.hu webshopon érvényes.
A Hűségkártya tulajdonosa 3% azonnali árkedvezményre jogosult az alábbi termékkörök kivételével.
A kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a hatályos jogszabályok alapján az Unipatika Hűségkártya NEM JOGOSÍTHATJA fel árkedvezmény igénybevételére a következő termékek esetében: társadalombiztosítási támogatásban részesülő gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök. Az akciós termékekre a kártya az akción felül további kedvezményt NEM biztosít!
A kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a Gyógyszertárak és a webshop árai és akciói eltérhetnek egymástól!
Az Unipatika Hűségkártya nem jár semmiféle vásárlási kötelezettséggel vagy vásárlási megkötéssel.
Az Unipatika Hűségkártya az Unipharma Kft. tulajdonát képezi, és annak érvényessége a kiállítástól számítottan visszavonásig, visszaadásig illetve elvesztéséig érvényes.
Az Unipatika Hűségkártya adott törzsvásárló személyére regisztrált és át nem ruházható, másik személyre a regisztráció nem módosítható.
Az Unipharma Kft. az esetleges illetéktelen kártyahasználatért való felelősséget kizárja.
Az Unipharma Kft. az Unipatika hűségprogrammal kapcsolatos a törzsvásárlónak személyesen címzett minden küldeményt mindenkor a törzsvásárló utolsó ismert címére/elektronikus levélcímére küld meg postai, ill. elektronikus úton. Az adatváltozások bejelentésének elmulasztásából eredő esetleges károkért az Unipharma Kft. felelősséget nem vállal.


A UNIPATIKA HŰSÉGKÁRTYA ELVESZTÉSE
A Unipatika Hűségkártya elvesztése vagy ellopása esetén a törzsvásárlónak az esetet az Unipharma Kft. felé be kell jelentenie. Ebben az esetben egy új Unipatika Hűségkártya kerül a törzsvásárló részére kiállításra és aktiválásra. Az új kártya kiállításáig és aktiválásig a törzsvásárló a kedvezmények érvényesítésére nem jogosult.


KILÉPÉS A HŰSÉGPROGRAMBÓL
A törzsvásárló bármikor indokolás nélkül, írásban, azonnali hatállyal kiléphet a törzsvásárlói hűségprogramból. Ehhez elegendő, ha írásban tudatja ezt a kívánságát az Unipharma Kft-vel, és visszaszolgáltatja törzsvásárlói hűség kártyáját. Amennyiben a kártyaigénylő az igényléssel egyidejűleg vagy ezt követően az Unipatika hírlevélre is feliratkozik, a hírlevélről bármikor leiratkozhat az e-mail alján található „leiratkozás” gombra kattintva. A hírlevélről történő leiratkozás az Unipatika Hűségkártya érvényességét nem érinti.


A HŰSÉGPROGRAM MÓDOSÍTÁSA/MEGSZÜNTETÉSE, A JELEN ÁSZF MÓDOSÍTÁSA
Az Unipharma Kft. jogosult a https://unipatika.hu/ honlapon, illetve a Gyógyszertárakban kifüggesztett hirdetmény útján bármikor egyoldalúan jelen ÁSZF-et módosítani, az Unipatika hűségprogramot felfüggeszteni vagy megszüntetni, illetve a hűségkártyákat visszavonni. A hirdetmények a honlapon, illetve az gyógyszertárakban való közzétételt követő 14. naptári napon valamennyi törzsvásárlóra nézve a törzsvásárlók bármilyen további hozzájárulása nélkül is kötelező érvénnyel és hatállyal rendelkeznek, az abban foglaltak a törzsvásárlók bármilyen további hozzájárulása nélkül is a jelen ÁSZF-et módosítják, kivéve azon törzsvásárlók vonatkozásában, akik a hirdetmény közzétételétől számított 14 naptári napon belül bejelentik a törzsvásárlói hűségprogramból való kilépésüket.


VEGYES RENDELKEZÉSEK
A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre Magyarország mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályai az irányadók.
Az UNIPATIKA hűségprogrammal kapcsolatos személyes adatok kezelésének szabályait a „Unipatika Hűségkártya Adatvédelmi Tájékoztató” elnevezésű dokumentum tartalmazza.

UNIPHARMA KFT.


rólunk

rólunk
akciók
újdonságok
aktuális
top 10
magazin
gyógyszerész válaszol
a weboldal használata

ászf
adatkezelési tájékoztató
elállási nyilatkozat
szállítási feltételek
fizetési feltételek
hűségkártya ászf
hűségkártya adatkezelési tájékoztató
hűségkártya regisztráció
vásárolj nálunk

Bejelentkezés
Regisztráció

Év honlapja 2017
ügyfélszolgálat


telefon: +36 20 40 80 000
hétfő - vasárnap 9 - 21:00-ig
e-mail: webshop (kukac) unipatika.hu
kapcsolat

facebook instragram linkedin

feliratkozás hírlevélrewebpatika
 SimplePay vásárlói tájékoztató
Minden jog fenntartva!
© 2021 Unipharma Gyógyszerkereskedelmi Kft.