AZ UNIPATIKA HŰSÉGKÁRTYA HASZNÁLATÁNAK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI
(Hatályos: 2019. március 1. napjától)

A Unipatika hűségprogramhoz való csatlakozás feltétele:
a https://unipatika.hu/ internetes címen elérhető webshop (“Webshop”) következő oldalán https://unipatika.hu/husegkartya-felhasznalasi-feltetelek található elektronikus kártyaigénylőlap; kitöltése és a kitöltött adatoknak a honlapon keresztül az „elküld” ikonra történő klikkeléssel történő elektronikus beküldése (a továbbiakban: online regisztráció); vagy
a papíralapú kártyaigénylő lap kitöltése, aláírása és bármelyik https://unipatika.hu/ honlapon felsorolt Unipatika gyógyszertárban (a továbbiakban: Gyógyszertár) történő leadása.
Az online regisztrációval illetve a papíralapú kártyaigénylő lap aláírásával és annak leadásával a jelen általános szerződési feltételeknek megfelelően szerződés jön létre az Unipharma Kft. (1024 Budapest, Lövőház utca 2-6.) és a kártyaigénylő lapon feltüntetett személy között, amennyiben azt a kártyaigénylő lapon feltüntetett személy aláírja. Az online regisztráció során az elektronikus kártyaigénylő lap kitöltése és a kitöltött adatoknak a honlapon keresztül az „elküld” ikonra történő klikkeléssel történő elektronikus beküldése a kártyaigénylő lap aláírásának minősül.


DÍJ
Az Unipatika hűségprogramban való részvétel és az Unipatika Hűségkártya igénylése és felhasználása ingyenes.


AZ UNIPATIKA HŰSÉGKÁRTYA IGÉNYLŐJE
A hűségprogramban minden 14. (tizennegyedik) életévét betöltött, természetes személy vehet részt, feltéve, hogy cselekvőképessége az ügylet megkötésére vonatkozóan nem korlátozott! A 14. (tizennegyedik) életévét betöltött, de 18. (tizennyolcadik) életévét be nem töltött személyek esetében az igényléshez törvényes képviselőjük hozzájárulása nincs szükség (a Ptk. 2:12. § (2) bek. d) alpontja alapján).
A kártyaigénylő lapokat minden igénylő csak a saját személyes adataival (név, e-mail cím) jogosult és köteles kitölteni, mely adatok valóságáért a kártyaigénylő lap aláírásával (beleértve az online regisztráció során az elektronikusan kitöltött kártyaigénylő lap elektronikus beküldését is) (a továbbiakban együttesen: kártyaigénylő lap aláírása) vállal felelősséget az igénylő. További adatok (lakcím, születési év/hó/nap) megadása önkéntes alapon történik a hírlevélre történő feliratkozás érdekében. A megadott adatok valóságtartalmáért az Unipharma Kft. nem vállal felelősséget. A kártyaigénylés mellett a hírlevélre történő feliratkozás nem kötelező.


A UNIPATIKA HŰSÉGKÁRTYA IGÉNYLÉSE ÉS AKTIVÁLÁSA
A papíralapú kártyaigénylő lapok kitöltése, aláírása és leadása esetén az Unipatika Hűségkártya igénylőhöz mellékelt plasztik kártyát, az aláírt papíralapú kártyaigénylő lapnak a Gyógyszertárban történő leadásakor a gyógyszertár alkalmazottja a kártyaigénylő lapon megadott adat mezők kitöltésének ellenőrzését követően a kártyaigénylő lapról leválasztja és a kártyát aktiválja, majd aktiválást követően átadja a kártyaigénylő lapon feltüntetett törzsvásárló részére. A kártya aktiválását követően a kedvezmények azonnal igénybe vehetők.
Online regisztráció esetén, a regisztrációt követően a Hűségkártya által biztosított kedvezmények azonnal igénybe vehetők. Online regisztráció esetén a plasztik kártya az igénylő részére az első online vásárlás során rendelt termék(ek) házhozszállításával, ill. – amennyiben a rendelés átvétele a Gyógyszertárban személyesen történik – a rendelt termék(ek) személyes átadásával egyidőben kerül átadásra. Online regisztráció esetén online vásárlás hiányában 5 (öt munkanapon belül) belül kerülnek a plasztik törzsvásárlói hűségkártyák kiállításra és a törzsvásárlók részére megküldésre.
Az Unipatika Hűségkártya tulajdonosoknak folyamatos, egyedi akciókat biztosítunk, melyről hozzájárulása esetén rendszeresen tájékoztatjuk.


AZ UNIPATIKA HŰSÉGKÁRTYA
Az Unipatika Hűségkártya a kártya számát tartalmazza. Az Unipatika Hűségkártya nem fizetőeszköz, kizárólag a következő jogokat, kedvezményeket biztosítja:
Az Unipatika Hűségkártya minden Unipatika Gyógyszertárban (Mammut, Westend, Corvin Plaza, Tesco-Budaörs) és az unipatika.hu webshopon érvényes.
A Hűségkártya tulajdonosa 3% azonnali árkedvezményre jogosult az alábbi termékkörök kivételével.
A kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a hatályos jogszabályok alapján az Unipatika Hűségkártya NEM JOGOSÍTHATJA fel árkedvezmény igénybevételére a következő termékek esetében: társadalombiztosítási támogatásban részesülő gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök. Az akciós termékekre a kártya az akción felül további kedvezményt NEM biztosít!
A kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a Gyógyszertárak és a webshop árai és akciói eltérhetnek egymástól!
Az Unipatika Hűségkártya nem jár semmiféle vásárlási kötelezettséggel vagy vásárlási megkötéssel.
Az Unipatika Hűségkártya az Unipharma Kft. tulajdonát képezi, és annak érvényessége a kiállítástól számítottan visszavonásig, visszaadásig illetve elvesztéséig érvényes.
Az Unipatika Hűségkártya adott törzsvásárló személyére regisztrált és át nem ruházható, másik személyre a regisztráció nem módosítható.
Az Unipharma Kft. az esetleges illetéktelen kártyahasználatért való felelősséget kizárja.
Az Unipharma Kft. az Unipatika hűségprogrammal kapcsolatos a törzsvásárlónak személyesen címzett minden küldeményt mindenkor a törzsvásárló utolsó ismert címére/elektronikus levélcímére küld meg postai, ill. elektronikus úton. Az adatváltozások bejelentésének elmulasztásából eredő esetleges károkért az Unipharma Kft. felelősséget nem vállal.


A UNIPATIKA HŰSÉGKÁRTYA ELVESZTÉSE
A Unipatika Hűségkártya elvesztése vagy ellopása esetén a törzsvásárlónak az esetet az Unipharma Kft. felé be kell jelentenie. Ebben az esetben egy új Unipatika Hűségkártya kerül a törzsvásárló részére kiállításra és aktiválásra. Az új kártya kiállításáig és aktiválásig a törzsvásárló a kedvezmények érvényesítésére nem jogosult.


KILÉPÉS A HŰSÉGPROGRAMBÓL
A törzsvásárló bármikor indokolás nélkül, írásban, azonnali hatállyal kiléphet a törzsvásárlói hűségprogramból. Ehhez elegendő, ha írásban tudatja ezt a kívánságát az Unipharma Kft-vel, és visszaszolgáltatja törzsvásárlói hűség kártyáját. Amennyiben a kártyaigénylő az igényléssel egyidejűleg vagy ezt követően az Unipatika hírlevélre is feliratkozik, a hírlevélről bármikor leiratkozhat az e-mail alján található „leiratkozás” gombra kattintva. A hírlevélről történő leiratkozás az Unipatika Hűségkártya érvényességét nem érinti.


A HŰSÉGPROGRAM MÓDOSÍTÁSA/MEGSZÜNTETÉSE, A JELEN ÁSZF MÓDOSÍTÁSA
Az Unipharma Kft. jogosult a https://unipatika.hu/ honlapon, illetve a Gyógyszertárakban kifüggesztett hirdetmény útján bármikor egyoldalúan jelen ÁSZF-et módosítani, az Unipatika hűségprogramot felfüggeszteni vagy megszüntetni, illetve a hűségkártyákat visszavonni. A hirdetmények a honlapon, illetve az gyógyszertárakban való közzétételt követő 14. naptári napon valamennyi törzsvásárlóra nézve a törzsvásárlók bármilyen további hozzájárulása nélkül is kötelező érvénnyel és hatállyal rendelkeznek, az abban foglaltak a törzsvásárlók bármilyen további hozzájárulása nélkül is a jelen ÁSZF-et módosítják, kivéve azon törzsvásárlók vonatkozásában, akik a hirdetmény közzétételétől számított 14 naptári napon belül bejelentik a törzsvásárlói hűségprogramból való kilépésüket.


VEGYES RENDELKEZÉSEK
A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre Magyarország mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályai az irányadók.
Az UNIPATIKA hűségprogrammal kapcsolatos személyes adatok kezelésének szabályait a „Unipatika Hűségkártya Adatvédelmi Tájékoztató” elnevezésű dokumentum tartalmazza.

UNIPHARMA KFT.


rólunk

rólunk
akciók
újdonságok
aktuális
top 10
magazin
gyógyszerész válaszol
a weboldal használata

ászf
adatkezelési tájékoztató
elállási nyilatkozat
szállítási feltételek
fizetési feltételek
hűségkártya ászf
hűségkártya adatkezelési tájékoztató
hűségkártya regisztráció
vásárolj nálunk

Bejelentkezés
Regisztráció

Év honlapja 2017
ügyfélszolgálat


Webshopunkra jelenleg rengeteg rendelés érkezik és a kollégák nagyon elfoglaltak. Kérjük ne telefonon, hanem email-ben tájékozódj.
telefon: +36 20 40 80 000
hétfő - vasárnap 9 - 21:00-ig
e-mail: webshop (kukac) unipatika.hu
kapcsolat

facebook instragram linkedin

feliratkozás hírlevélrewebpatika
Webshopunkon az alábbi bankkártyákkal fizethetsz:
bankkártya
Tájékoztató a bankkártyás fizetéssel kapcsolatban.
Minden jog fenntartva!
© 2020 Unipharma Gyógyszerkereskedelmi Kft.